vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Xylocain adrenalin -Lokalanestetika flera sorter, är restnoterat

Restnotering pågår för flera olika lokalanestetika.

Läkemedel

Just nu är det brist på flera lokalanestetika med och utan adrenalin från Aspen. För berörda läkemedel se tabell nedan.

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se för respektive läkemedel.

Lokalanestetika

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemed nedan kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

Länk till tabell med licensalternativ Excel, 10.8 kB..

Källa

ApoEx 2023-11-08

Läkemedelsverket, 2023-09-22

Relaterade länkar