vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Antabus, 200 mg och 400 mg, brustablett, är restnoterat

Restnotering pågår.

Läkemedel

Antabus, (disulfiram), 400 mg och 200 mg, brustablett, samtliga förpackningar

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår.

Enligt uppgifter från tillverkaren förväntas Antabus 200 mg åter vara tillgänglig från slutet av november 2023. Den beräknas då vara tillgänglig till och med mitten av mars 2024 (ca 3,5 månader), för att åter bli restnoterad fram till tredje kvartalet 2024.

Antabus 400 mg beräknas preliminärt åter i slutet på tredje kvartalet 2024. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se. Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Inga generiska läkemedel är tillgängliga.

Licensalternativ

ApoEx rekommenderar följande alternativ:

  • Etiltox compresse, 200 mg, tablett, 30 st. Observera, ej brustablett!
    MAH: L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A
    Pris: 260kr
    Ledtid: 2 veckor

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemedlet kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

Vid recept

En regionövergripande generell licens är nu godkänd. Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd Länk till annan webbplats. som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållandes disulfiram som administreras oralt när generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 31 januari 2024. Region Östergötland har en regionövergripande generell licens för Etiltox compresse, 200 mg, vanlig tablett, Observera ej brustablett. På receptet bör referensnummer: 2023673511 till regionens generella licens anges.

Källa

ApoEx 2023-09-08

Läkemedelsverket,2023-09-08

Senast uppdaterad

Relaterade länkar