vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Antabus, 200 mg, brustablett, är restnoterat

Restnotering pågår.
Antabus 400 mg är nu åter tillgängligt.

Läkemedel

Antabus, (disulfiram), 200 mg, brustablett, samtliga förpackningar

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår.

Enligt uppgifter från tillverkaren förväntas Antabus 200 mg åter vara tillgänglig från slutet av november 2023. Den beräknas då vara tillgänglig till och med mitten av mars 2024 (ca 3,5 månader), för att åter bli restnoterad fram till tredje kvartalet 2024.
För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se. Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Antabus 400 mg är åter tillgängligt.

 

Källa

ApoEx 2023-10-18

Läkemedelsverket, 2023-10-18


Relaterade länkar