vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Actilyse, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning, är restnoterat

Restnotering för Actilyse i samtliga styrkor pågår, preliminärt åter från 2024-12-31. Delleverans av Actilyse 2 mg förväntas i juli.

Läkemedel

Actilyse, (alteplas) 2 mg, 10 mg, 20 mg, samt 50 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning, flera förpackningar

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2024-12-31. Delleveranser för Actilyse i styrkorna 10 mg, 20 mg och 50 mg förekommer och fördelas mellan regionerna. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se. Länk till annan webbplats.

Hantering/Behandlingsalternativ

Actilyse i styrkan 2 mg är godkänd för trombolytisk behandling av ockluderade centrala venkatetrar inklusive dialyskatetrar. Läkemedlet används även som trombosskydd, ”kateterlås”, i CVK.

Följande alternativ kan övervägas:

  • TauroLock med urokinas (som kateterlås, profylax mot ocklusion)
  • Alternativa kateterlås baserade på heparin eller citrat.

Actilyse i styrkorna 10 mg, 20 mg och 50 mg bör enbart användas vid indikationerna hjärtinfarkt och lungemoboli.

För trombolys vid akut ischemisk stroke är sedan i april Metalys 25 mg (5 000 enheter) rekomenderad.
Rekommendation Metalyse (tenekteplas) 25 mg under restsituation av Actilyse (alteplas) på strokeindikation (samverkanlakemedel.se) Länk till annan webbplats.

Ytterligare information om prioriteringar avseende användning av Actilyse finns publicerade på Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik, NAG LOK:s webbsida samverkanlakemedel.se Länk till annan webbplats..

Rekommendation för hantering av restsituation för Actilyse (alteplas) 2 mg (samverkanlakemedel.se) Länk till annan webbplats..

 

Källa

Läkemedelsverket, 2023-07-04

Nätverket för Sveriges Läkemedelskomittéer (LOK), 2024-05-31


Relaterade länkar