vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Tresiba, 100 E/ml, injektionsvätska förfylld penna, är restnoterat

Restnotering pågår.

Läkemedel

Tresiba, (insulin, degludek), 100 E/ml, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna,
5 x 3 ml

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2023-12-31. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Utbytbara alternativ saknas och ställningstagande till lämplig åtgärd behöver fattas i varje enskilt fall:

  • Överväg byte till Tresiba 100 E/ml cylinderampull (Penfill) i kombination med flergångspennan NovoPen 6 (varunr 738681)
  • Möjligt alternativ: Toujeo Solostar (insulin, glargin) 300 E/ml, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Toujeo har en något kortare halveringstid än Tresiba men kan bytas enhet för enhet.
    Observera att noggrann kontroll av glukosvärden under övergången och de följande veckorna rekommenderas. Det kan krävas justering av doser och tidpunkter för kort-eller snabbverkande insulinpreparat eller annan samtidig diabetesbehandling.
    Information från FASS, farmakodynamik efter subkutan administrering:
  • Tresiba: T½ ca 25 timmar, steady state efter 2-3 dagar.
  • Toujeo T½ 18-19 timmar och steady state efter 3-4 dagar.

Källa

Läkemedelsverket,2023-09-06

Relaterade länkar