vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Patientjournalen - läkemedel

På denna sida hittar du länkar till olika områden som kan beröra ditt arbete i Cosmic Läkemedelsmodulen.

Biverkningsrapportering

Läs mer om biverkningsrapportering här.

Rapportering av misstänkta läkemedelsbiverkningar kan göras via direktlänk från biverkningsöversikten i Cosmic eller via länken nedan.

Rapportera läkemedelsbiverkning, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

ePed

Erfarenhets- och evidensbaserad databas för barnläkemedel (ePed) används inom Region Östergötland. Lokalt godkända instruktioner inom Region Östergötland nås via listan RÖ Barn och Neonatal. Via huvudsidan ePed nås allmän information om kunskapsstödet för läkemedelsbehandling till barn.

ePed RÖ Barn och Neonatal Länk till annan webbplats.

ePed Länk till annan webbplats.

Licensläkemedel

Här finns samlad information om licensläkemedel, licensansökan samt produktinformationer.

Licensläkemedel

Läkemedelsanalyser

Här kan du läsa mer om laboratoriet på Klinisk farmakologi som erbjuder läkemedels- och farmakogenetiska analyser för terapikontroll.

Laboratoriet på Klinisk farmakologi

Läkemedelsverket

På Läkemedelsverkets webbplats finns information om läkemedel som kan vara ett komplement till information i Fass.

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Patientjournalen läkemedel

Här finns bl.a. manualer, frågor och svar och övrigt stöd samlat som rör patientjournalens läkemedelsmodul.

Ordination och förskrivning i Cosmic (länk till Region Östergötlands intranät)  Länk till annan webbplats.

Patientjournalen (länk till Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats.

Rekommenderade läkemedel

Region Östergötlands expertgruppers rekommendationer och bakgrundsinformation hittar du på denna sida.Via länken nedan nås årets REK-lista över regionens rekommenderade läkemedel.

REK-listan Länk till annan webbplats.

Restnoterade läkemedel

På sidan nedan samlas information om restnoterade läkemedel som kan beröra regionen.

Restnoterade läkemedel

Spädningsschema vuxen

Länk till regionövergripande spädningsschema för antibiotika, antimykotika och antivirala läkemedel för vuxna patienter.

Spädningsschema Länk till annan webbplats.

Studieläkemedel

Studieläkemedel som saknas i Cosmic kan anmälas via sidan nedan.

Studieläkemedel

SVEPA

Svepa tillhandahåller en förteckning över vad som finns i läkemedelsförråden på de olika sjukhusen.

SVEPA (åtkomst för anställda inom Region Östergötland) Länk till annan webbplats.

Utbytbara läkemedel

Utöver de läkemedel som via fass.se Länk till annan webbplats.anges som utbytbara finns även en utarbetad lista över läkemedel som bedömts som utbytbara inom Region Östergötland. Sjuksköterskor har rätt att byta mellan utbytbara läkemedel om rutin för hantering av utbyte finns dokumenterad i enhetens lokala rutin för läkemedelshantering (fastställs av verksamhetschef eller motsvarande).

Utbytbara läkemedel - regionala tillägg Länk till annan webbplats.

Samtliga byten mellan utbytbara läkemedel ska dokumenteras, se avsnitt "Utbytbara läkemedel - generisk substitution" i denna rutin:

Rutiner för läkemedelshantering i Cosmic Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid frågor som rör Cosmic, kontakta Stöd och service.

Vid övriga frågor om läkemedel, kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor

lakemedel@regionostergotland.se