vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Dosdispenserade läkemedel: Tillfälligt tidigarelagda stopptider för ordinationsändringar i samband med midsommar

Ordinationsändringar till patienter med dosdispenserade läkemedel tidigareläggs tillfälligt i samband med midsommar.

Ordinarie stopptider för när ordinationsändringar till patienter med dosdispenserade läkemedel ska vara leverantören Apoteket AB tillhanda, tidigareläggs tillfälligt från och med den 14 juni. Anledningen är att dosapoteket tidigarelägger sin produktion inför helgdagarna.

Stopptid för beställning av hela originalförpackningar som önskas samlevererade med dosdispenserade läkemedel tidigareläggs också. Leveransdagar av dosdispenserade läkemedel och beställda hela originalförpackningar tidigareläggs således också.

Läs mer om stopptider och leveranstider på Apoteket AB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Vid eventuella frågor kontaktas Apoteket AB på regionspecifikt telefonnummer för Östergötland: 010-447 86 86.