Stina Öberg

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Regionledningskontoret

E-post: stina.oberg@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: