Petra Lindberg

Verksamhetsresurs

Barnhälsovårdsenheten

E-post: petra.lindberg@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-103 50 27