Kerstin Jonsson

Vaccinationssamordnare

Vaccinationskliniken Region Östergötland

E-post: Kerstin.B.Jonsson@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: 010-104 33 31