Håkan Samuelsson

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Regionledningskontoret

E-post: hakan.samuelsson@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: