Desirée Hallberg

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Regionledningskontoret

E-post: desiree.hallberg@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: