Camilla Paananen

Verksamhetschef/Ekonomistrateg

Regionledningskontoret

E-post: camilla.paananen@regionostergotland.se

Mobil:

Telefon: