vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Upphandlade vårdtjänster (LoU) Tandvård

Följande vårdtjänster upphandlas inom tandvården.

Psykologbedömning och behandling av extremt tandvårdsrädda patienter

De som är extremt tandvårdsrädda kan få stöd av en psykolog under tandvårdsbehandlingen.

Uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Den uppsökande verksamheten (munhälsobedömningar och utbildning av omvårdnadspersonal) upphandlas och utförs av tandhygienister som Region Östergötland tecknat avtal med.

Tandvård för asylsökande vuxna patienter

Enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska landstingen/regionerna erbjuda asylsökande barn och ungdomar som inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom regionen. Regionerna ska erbjuda asylsökande vuxna som har fyllt 18 år akut vård och vård som inte kan anstå.

Enligt Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar ska asylsökande vuxna betala avgift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare inom folktandvården och för behandling hos en tandläkare som tillhör en vårdgivare som regionen slutit avtal med.