vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Regiondriven verksamhet Tandvård

Överenskommelse med Folktandvården

Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i tandvårdslagen, tandvårdsförordningen och andra författningar. Region Östergötlands treårsbudget med fokusområden och andra strategiska dokument bildar en utgångspunkt för överenskommelsen.

Överenskommelse om uppdrag 2024 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folktandvården Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har befolknings- och planeringsansvar för länets tandvård. Folktandvården har ett utföraransvar grundat på uppdragen i denna överenskommelse. I Tandvårdslagen sägs att tandvård ska ges till invånarna efter behov. Tandvårdslagen ger förtur till vissa delar av befolkningen, eftersom regionerna ges särskilt ansvar för:

  • Tandvård för barn och unga
  • Specialisttandvård
  • Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade
  • Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid
  • Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning