vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Regnbågsdagar- fokus bemötande

Universitetssjukhuset Linköping, lokal Elsa Brändström

Välkommen på en kompetenshöjande temadag med fokus på bemötande utifrån HBTQ. Kan vi som medarbetare bli bättre på att möta patienter? Har du regnbågsglasögonen på dig för att arbeta patientsäkert och inkluderande eller tycker du det är klurigt och är rädd för att göra fel? Under dagen får du mer kunskap och beredskap att möta patienter utifrån olika teman och de fördomar alla av oss ibland har.

Dagarna sker på fyra olika platser i länet med föreläsningar och panelsamtal.

Anmälan

Anmälan till Regnbågsdagar - 2 oktober, US Linköping Länk till annan webbplats.

Program:

Kl.09:00 – 09:40 Patientnämnden

Kl.10:00-10:40 Mänskliga rättigheter/ Barnrätt. Principerna om universalism och odelbarhet är grundläggande för mänskliga rättigheter. Det innebär att mänskliga rättigheter gäller för alla människor och att rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra. I detta seminarium berättar Caroline och Helena mer om diskrimineringsgrunderna och mänskliga rättigheter och ett tillfälle att öva principer för mänskliga rättigheter.

Kl.10:50- 11:30 Våld i nära relation utifrån HBTQ. Karolin Olstam och Karolina Markström. Våld i nära relation är ett globalt samhällsproblem som förekommer inom alla grupper. En grupp som är särskilt utsatt är HBTQI-personer på grund av de rådande heteronormativa föreställningarna kring våld i nära relation. Du som arbetar inom vård och omsorg behöver ha kompetens om hbtqi-personers livsvillkor för att kunna ge ett gott bemötande och kunskapsbaserade insatser. Samordnare för våld i nära relationer Karolin Olstam ger inblick i hur våldet tar sig uttryck, hälso- och sjukvårdens ansvar och hur vi kan upptäcka våld och ta hand om svaret.

Kl.11:40 – 12:20 Transpersoners livsvillkor. Caroline Hübinette och Lotta Hedlin, utvecklingsansvariga, hälsa och vårdutveckling. Vi kommer prata om normer, forskning för ökad förståelse, nya könstillhörighetslagen, utsatthet, bemötande, könsdysfori, hjälpmedel, könseufori, Högspecialiserad vård vid könsdysfori, att vara anhörig, äldre transpersoner projekt via Transammans, 4 snabba tips på gott bemötande och lästips.

Kl.13:00-13:40 Levande Bibliotek, Christian Andersson, utvecklingsledare, Hur tillvaratar vi invånare och patienters erfarenheter av hälso- och sjukvård?

Kl.13:50 - 14:30 RFSL Rådgivningen Östergötland erbjuder rådgivning och stödsamtal som rör den sexuella och psykosociala hälsan. Rådgivningen är tillgänglig på drop-­in eller på bokad tid i RFSL Linköpings lokaler och på distans via videosamtal, telefon och mail. Simon Åberg är ansvarig för rådgivningen och kommer att berätta om hur de bemöter dem som behöver stöd och hjälp och hur vi kan finnas med som vårdgivare med stöd.

Kl.14:40-15:20 Hbtqi Diplomering /Verksamheter. Sari Asa Nicolaisen, samordnare SRHR och HBTQI, Hur gör vi arbetsmiljön tryggare och hur jobbar vi med bemötande av hbtqi personer på regionen? Att Hbtqi Diplomera sin enhet/verksamhet är ett steg till ett mer normmedvetet arbetssätt.

Kl.15:30-16:00 Sammanfattning Peter Hermansson, handläggare HR strategiska enheten sammanfattar dagens diskussioner och tankar.